Planul European de Acțiune pentru Economia Socială

07.07.2021 / Moldova

Comisia Europeană a deschis consultările pentru Planul de Acțiune pentru economia socială. Acest plan este în dezbatere publică până pe 26 aprilie și va fi lansat în toamna anului 2021.

Planul european de acțiune pentru economia socială are o durată propusă de 5 ani (2021-2026) și poate fi un instrument cheie pentru a încorpora în mod sistematic economia socială în diferitele politici socio-economice ale Uniunii Europene, precum și în implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Juan Antonio Pedreño, președintele CEPES și Social Economy Europe:

 Este o oportunitate istorică pentru întreprinderile și organizațiile din domeniul economiei sociale. Oportunitatea de a câștiga vizibilitate socială, de a crește, de a inspira cetățeni, viitorii antreprenori și lideri politici din Uniunea Europeană 

De ce este nevoie de un plan de acțiune pentru economia socială?

 • Creșterea vizibilității întreprinderilor sociale și de inserție
 • Sprijinirea acestora pentru a genera inovații sociale și tehnologice
 • Îmbunătățirea accesului întreprinderilor sociale la fondurile europene
 • Eliminarea obstacolelor legale care le împiedică capacitatea de a crește și de a opera pe piața unică pe picior de egalitate cu alte tipuri de companii
 • Încurajarea autorităților publice din UE și din țările vecine să promoveze creșterea economiei sociale ca motor al progresului economic și social pentru toți

Se estimează că economia socială din Europa reprezintă 2,8 milioane de entități și întreprinderi sociale, precum și peste 13,6 milioane de locuri de muncă plătite, adică 6,3% din populația activă.

Organizația Social Economy Europe își propune să colaboreze cu instituțiile UE în definirea unui plan de acțiune european pentru dezvoltarea sectorului economiei sociale, pentru promovarea economiei sociale și a întreprinderilor sociale și de inserție, precum și pentru eficientizarea politicilor UE pentru a oferi claritate sectorului economiei sociale.

Documentul #SEE4ActionPlan a fost elaborat de membrii organizației Social Economy Europe (printre ei numărându-se și ENSIE, rețeaua europeană din care face parte și ADV România), în parteneriat cu DIESIS, EURICSE, SOGA EUROPE și The Wheel.

Obiectivele Planului de Acțiune pentru Economia Socială

 1. Recunoașterea economiei sociale ca actor transversal în implementarea cu succes a principalelor politici socio-economice și de redresare ale Uniunii Europene
 2. Promovarea convergenței și coordonării diferitelor autorități publice implicate în promovarea economiei sociale prin definirea obiectivelor strategice și a punctelor de referință la nivelul UE
 3. Promovarea unui ecosistem propice creșterii economiei sociale, care să permită întreprinderilor din economia socială să profite din plin de piața unică, fondurile UE și instrumentele financiare și să mărească contribuția economiei sociale la obiectivele cheie ale UE.

Prioritățile Planului de Acțiune pentru Economia Socială

 1. O mai bună înțelegere comună a economiei sociale în UE prin elaborarea unor definiții clare și incluzive a economiei sociale și a întreprinderilor și organizațiilor care activează în acest sector.
 2. Îmbunătățirea vizibilității economiei sociale și a contribuției sale, precum și promovarea întreprinderilor sociale și a valorilor și caracteristicilor acestora.
 3. Îmbunătățirea accesului la fondurile europene pentru întreprinderile și organizațiile din economia socială.
 4. Crearea unui ecosistem propice dezvoltării întreprinderilor și organizațiilor din domeniul economiei sociale, care să le permită să funcționarea pe piața unică
 5. Promovarea economiei sociale la nivel global ca motor pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și integrarea acesteia în fondurile și programele UE
 6. Încurajarea rolului economiei sociale în acțiunea externă a Uniunii Europene
 7. Coordonarea, implementarea și monitorizarea planului de acțiune pentru economia socială, precum și consolidarea unui dialog permanent și structurat între instituțiile UE și economia socială.
 8. 51 de acțiuni concrete incluse în Planul de Acțiune pentru Economia Socială
 9. Elaborarea unei definiții clare și incluzive a economiei sociale în planul de acțiune
 10. Elaborarea unei recomandări a UE privind definirea întreprinderilor din economia socială
 11. Elaborarea unui raport al Comisiei Europene privind cadrul juridic al economiei sociale și formele juridice ale economiei sociale
 12. Oferirea de sprijin statelor membre pentru dezvoltarea conturilor satelit ale economiei sociale prin intermediul Eurostat
 13. Producerea de conturi satelit agregate la nivelul UE ale economiei sociale
 14. Dezvoltarea și implementarea metodologiilor pentru a pune în valoare impactul socio-economic al întreprinderilor și organizațiilor din economia socială
 15. Crearea unei platforme online pentru a oferi sprijin adaptat întreprinderilor din economia socială, autorităților publice și organizațiilor de sprijin pentru a accesa oportunitățile UE
 16. Desemnarea anuală a unui oraș care să fie „Capitala europeană a economiei sociale și a inovării sociale”
 17. Consolidarea sprijinului acordat parteneriatelor locale între economia socială și autoritățile locale și regionale, pentru dezvoltarea ecosistemelor favorabile economiei sociale
 18. Organizarea de forumuri anuale de politici la nivelul UE pentru factorii de decizie din statele membre, cu scopul de a face schimb de cunoștințe și bune practici între guverne
 19. Promovarea oportunităților Erasmus +, inclusiv Erasmus pentru tineri
 20. Sprijinirea modelelor de economie socială ca instrument pentru a oferi oportunități de muncă și formare pentru șomeri, în special pentru șomerii pe termen lung, în cadrul Pactului pentru competențe și FSE+
 21. Lansarea unei campanii de comunicare privind antreprenoriatul în economia socială, inclusiv oportunități de finanțare
 22. Mobilizarea InvestEU pentru investirea în proiecte strategice de economie socială
 23. Sprijinirea actorilor financiari din economia socială prin consolidarea capacităților, formare, vizibilitate și activități de sensibilizare
 24. Invitarea statelor membre să investească în proiecte de economie socială, prin Mecanismul de redresare și reziliență
 25. Creșterea sprijinului financiar și a microfinanțării pentru întreprinderile din economia socială, atât în ​​ceea ce privește instrumentele financiare, cât și măsurile de îmbunătățire a mediului de piață, bazându-se pe programele de sprijin de succes – JASMINE, PROGRESS și EaSI.
 26. Susținerea în continuare a rețelelor de economie socială din UE
 27. Crearea un fond UE pentru sprijinirea antreprenorilor din economia socială, în cadrul următorului MFF
 28. Sprijinirea antreprenorilor din economia socială prin instrumente financiare UE mai flexibile și inovatoare
 29. Necesitatea unei taxonomii sociale, alături de taxonomia verde
 30. Instituirea un „factor de sprijin social” pentru a stimula finanțarea proiectelor de încredere în economia socială
 31. Modificarea regulamentului general de exceptare pe categorii, pentru a face un bilanț mai bun al nevoilor specifice ale economiei sociale
 32. Depășirea barierelor din calea fundațiilor transfrontaliere printr-un cod de conduită
 33. Elaborarea de măsuri naționale și europene pentru a stimula mai mult angajamentul fundației asupra impactului investiției în afaceri sociale
 34. Încurajarea și monitorizarea implicării economiei sociale în implementarea programelor operaționale și în introducerea economiei sociale în prioritatea incluziunii sociale în cadrul programelor operaționale, de către Comisia Europeană în cadrul FSE Plus
 35. Încurajarea în continuare a autorităților de management, pentru a-și atinge obiectivele-țintă, lucrând în parteneriat cu rețelele de economie socială.
 36. Consolidarea mecanismelor pentru schimbul de bune practici și coordonare între autoritățile de management ale FSE care investesc în proiecte de economie socială
 37. Dezvoltarea recunoașterii juridice supranaționale pentru asociații, fundații și societăți mutuale, pentru a depăși barierele existente în acțiunile acestora transfrontaliere
 38. Analiza adoptării foarte lente a Statutului pentru o societate cooperativă europeană și propunerea unei revizuiri a regulamentului, în cooperare cu organizațiile reprezentative ale Mișcării Cooperative, pentru a spori adoptarea acestuia și a-l adapta la schimbările tehnologice și sociale.
 39. Luarea în considerare a diversității modelelor de întreprindere care funcționează în UE atunci când legislația este elaborată sau revizuită, pentru a se asigura că este adecvată și proporțională pentru toate modelele de afaceri
 40. Adaptarea normelor europene privind concurența și ajutoarele de stat pentru a lua în considerare caracteristicile întreprinderilor din economia socială
 41. Realizarea unei comunicări interpretative și / sau recomandări pe modele de economie sociale
 42. Modificarea art. 54 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a reflecta mai bine diversitatea companiilor care operează pe piața unică, inclusiv toate modelele de întreprinderi din economia socială și pentru a evita excluderea oricărei forme de întreprindere
 43. Adoptarea unui protocol privind diversitatea formelor de întreprinderi din UE anexat la TFUE, inclusiv actorii din economia socială și diferitele forme juridice ale acestora.
 44. Dezvoltarea unei abordări a achizițiilor publice responsabile din punct de vedere social în viitoarea revizuire a directivelor privind achizițiile publice, pentru a promova accesul la piață pentru întreprinderile și organizațiile din economia socială.
 45. Promovarea dezvoltării economiei sociale în vecinătatea UE
 46. Sporirea accesului la finanțare pentru antreprenorii din economia socială prin EFSD +
 47. Parteneriatele internaționale și cooperarea pentru dezvoltare
 48. Sprijinirea modelelor de economie socială prin intermediul politicii comerciale echitabile
 49. Angajarea în mod activ în activitățile grupului de lucru al ONU privind economia socială europeană (UNTFSSE) și sprijinirea adoptării unei rezoluții a ONU privind economia socială, în cooperare cu statele membre ale UE
 50. Integrarea economiei sociale în agenda forumurilor globale, cum ar fi G20
 51. Consolidarea acțiunii globale privind economia socială, în cooperare cu OCDE
 52. Realizarea unui studiu privind participarea organizației patronale din economia socială la dialogul social la nivelul statelor membre
 53. Oferirea de sprijin și consolidarea capacității pentru întărirea organizației patronale trans-sectoriale din economia socială a UE
 54. Efectuarea unui studiu privind reprezentativitatea organizațiilor patronale din economia socială din UE, în cooperare cu Eurofound
 55. Elaborarea unui plan european de acțiune pentru economia socială, cu un orizont de șase ani pentru punerea sa în aplicare
 56. Consolidarea grupului de lucru intern al Comisiei Europene pentru economia ca un mecanism cheie pentru a asigura transversalitatea planului de acțiune între politicile UE
 57. Comisia Europeană ar trebui să își mărească resursele umane din domeniul economiei sociale atât în cadrul Direcției Generale pentru Ocupare, cât și în cadrul DG Grow, pentru a contribui la implementarea cu succes a planului de acțiune
 58. Consolidarea grupului de experți al Comisiei Europene pentru economia socială și întreprinderile sociale (GECES)
 59.  
 60. Grupul de experți al Comisiei Europene pentru economie socială și întreprinderi sociale ar trebui reînnoit la sfârșitul mandatului său în 2024.

Tag-uri:
romania economic
Mesajul a fost trimis.