Image

Organizația Publică de Tineret "Noua Generaţie a Europei" / Молодіжна громадська організація «Нове покоління Європи». 

„Noua generație a Europei” este
o organizație non-guvernamentală de tineret, ce are misiunea de a promova dezvoltarea tinerilor, coordonarea interacțiunii tinerilor cu autoritățile locale și organizațiile neguvernamentale, integrarea tinerilor în Mișcarea Internațională Europeană pentru Tineret și implementarea programelor, a proiectelor individuale, inclusiv în domeniul cooperării transfrontaliere.


Obiectivele organizației:
1. Intensificarea activității publice a tinerilor, implicarea acestora în dezvoltarea statului de drept al Ucrainei, formarea societății civile din Ucraina;. 
2. Promovarea creării condițiilor de autodeterminare, autoorganizare, auto-realizare, auto-dezvoltare a tinerilor și implicarea acestora în toate procesele de dezvoltare a societății;
3. Reprezentarea intereselor tinerilor din Ucraina în relațiile cu organele de stat ale tuturor ramurilor guvernamentale;
4. Lobby pentru luarea în considerare a problemelor relevante pentru tinerii ucraineni de către autoritățile publice și luarea în considerare a intereselor tinerilor în procesul decizional, implicarea tinerilor în dezvoltarea unor programe cuprinzătoare de sprijinire a tinerilor;
5. Stabilirea de contacte, schimbul de informații, acordarea de sprijin tinerilor, stabilirea de contacte cu organizații de stat și publice străine și internaționale;
6. Asistență în formarea personalului pentru munca în organizațiile de tineri și copii, formarea liderilor de tineret și a activiștilor.

Colaborarea cu tinerii pentru a pune în aplicare principiile enunțate la punctele de mai sus va fi realizată prin:
1. Dezvoltarea și implementarea ciclurilor de conversații, discuții, campanii, acțiuni pe diverse probleme;
2. Implicarea tinerilor în proiecte pilot, model și aplicate legate de cooperarea transfrontalieră în toate domeniile de activitate;
3. Alte mijloace de popularizare a cunoștințelor și educației care îndeplinesc principiile pregătirii pedagogice și psihologice a tinerilor aflați în tranziție.


Mesajul a fost trimis.