Atelierul Arhivistic SRL

Dorim să contribuim la reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din Turnu Măgurele prin crearea de locuri de muncă noi, pentru membrii comunităţii, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică.

Website: https://proarhive.ro

The message was sent.