SMART TIME ACADEMY S.R.L.

OBIECTIVUL GENERAL : Obiectivul general al întreprinderii sociale S.C. SMART TIME ACADEMY SRL este crearea unor măsuri personalizate şi integrate în scopul dezvoltării personale si profesionale a persoanelor beneficiare, precum şi facilitarea integrării pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile, din categoria şomerilor şi persoanelor inactive, persoanelor din mediul rural, prin elaborarea şi oferirea în cadrul întreprinderii sociale S.C. SMART TIME ACADEMY SRL, pe o perioada de minimum 24 luni, a unor masuri complexe de servicii necesare unei ocupari sustenabile şi de calitate a forţei de muncă. Pe termen mediu si lung, întreprinderea socială SMART TIME are ca obiectiv facilitarea accesului la o educaţie continuă de calitate a forţei de muncă, prin participarea la cele 3 programe de formare profesională propuse. Ulterior, se vor dezvolta alte programe adaptate contextului actual, pentru a se plia pe nevoile care se vor identifica în piaţă.

The message was sent.