Asociația Ecosens

Scopul Asociaţiei ECOSENS îl constituie dezvoltarea unei economii responsabile şi a unei societăţi echitabile din punct de vedere social. Obiectivele Asociaţiei ECOSENS sunt: (1) creșterea oportunităților de anagajare pe piața muncii a persoanelor marginalizate social; (2) promovarea unui model de consum alternativ și responsabil, care să asigure dezvoltarea sustenabilă a societății din punct de vedere economic, social și de mediu; (3) susținerea dezvoltării unor fenomene cultural-artistice, angajate social.

The message was sent.