T.E.D.O TRUCK EXPLORING DAY OUTDOOR

Misiunea intreprinderii sociale TEDO SRL., este sprijinirea participării persoanelor cu dizabilități/handicap la viaţa economică şi socială. Problema socială pe care dorim să o abordăm este aceea a gradului redus de accesibilizare la viața publică și socială cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, precum și nivelul crescut al discriminării acestora, atât la nivelul accesibilizării serviciilor publice cât și în mediul privat. Accesibilitatea este definită ca fiind posibilitatea oferită persoanelor cu dizabilităţi de a avea acces, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, la transporturi, la informaţii şi la sisteme şi tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), precum şi la alte infrastructuri şi servicii. Accesibilitatea este o condiţie premergătoare participării persoanelor cu handicap la viaţa economică şi socială. Obiectivele sociale ale intreprinderii: - Reducerea gradului de discriminare a persoanelor cu dizabilitati; - Creşterea gradului de constientizare privind dreptul la un context și mediu de viață accesibil pentru persoanele cu dizabilități.

The message was sent.