Social Entrepreneurship Ecosystem in the Eastern Partnership Region - Legal Framework

09.09.2021 / Moldova
  • Avem nevoie sau nu avem nevoie de un cadru legislativ pentru dezvoltarea antreprenoriatului social?
  • Ce modele de bune practici pot servi ca inspirație pentru tinerii antreprenori?
  • Cum contribuie Uniunea Europeană la dezvoltarea antreprenoriatul social în țările din Parteneriatul estic? 
  • Cum arată antreprenoriatul social în Rep. Moldova, Ucraina, Armenia, Georgia, Azerbaijan, Belarus?
  • Ce nevoi, priorități și dificultăți au antreprenorii sociali din aceste țări?

Sunt o parte dintre întrebările care au fost dezbătute în cadrul evenimentului "Social Entrepreneurship Ecosystem in the Eastern Partnership Region: Legal Framework", organizat în data de 9 septembrie 2021, în cadrul proiectului Youth Engagement Roadmaps, finanțat de Uniunea Europeană, ca parte a programului EU4Youth.

Schimb de bune practici pentru consolidarea antreprenoriatului social în regiune 

Evenimentul de tip masă rotundă a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice care se ocupă de antreprenoriatul social, atât din țările parteneriatului estic, cât și din statele membre ale UE, organizații de tineret, antreprenori sociali, practicieni în educație, beneficiari de granturi EU4Youth și proiecte bilaterale și regionale ale UE, precum și parteneri internaționali de dezvoltare.

Acesta a adus o contribuție valoroasă de idei și informații, facilitând învățarea reciprocă și schimbul de know-how la nivelul regional al Parteneriatului estic, cu scopul de continua consolidarea antreprenoriatului social în rândul tinerilor.

Invitați și teme de discuție

Christophe Masson - DG NEAR, Comisia Europeană, Planurile UE cu privire la dezvoltarea sectorului

Christian Wagner - Team Leader EU4Youth, Proiectul Youth Engagement Roadmaps

Andreja Rosandic, Manager proiect EVPA -  Cercetare cu privire la ecosistemul actual de antreprenoriat social

Elena Vasiliu, specialist comunicare ADV Romania -  Contribuția proiectului EU4Youth la stabilirea cadrului legislativ în Rep.Moldova

Ms Nurana Mammadova, Facilitator laborator politici publice - Antreprenoriatul social în Azerbaijan -  cadru legislativ, necesități și provocări

Mr Irakli Giorbelidze, Facilitator laborator politici publice - Antreprenoriatul social în Georgia cadru legislativ, necesități și provocări

Ms Olena Prysiazhniuk, Director adjunct al Departamentului Economic și Investiții, Consiliul municipal Vinița (ucraina) - Programe de antreprenoriat social derulate de autoritățile publice locale

Davitt Obladze, membru al Parlamentului din Georgia - Dezvoltarea legislației în domeniul economiei sociale

Aina Idrisova, Coordonator programe antreprnoriat social EcoVisio (Moldova) - Dezvoltarea legislației în domeniul economiei sociale în Rep.Moldova

Yuris Cebulis, Șeful proiectului FSE Proiectul „Sprijin pentru antreprenoriatul social” Departamentul de politică a pieței muncii, Ministerul bunăstării Republicii Letonia

Development and introduction of the Law on Social Entrepreneurship in Latvia Mr. Yuris Cebulis, Head of the Project ESF Project “Support for Social Entrepreneurship” Labour Market Policy Department, Ministry of Welfare of the Republic of Latvia

Idei principale din cadrul evenimentului

Împărtășim cu voi câteva idei, informații din cadrul întâlnirii cu reprezentanții din partea Comisiei Europene, cu antreprenori sociali și colegii din alte țări care implementează proiecte de antreprenoriat social:

 

 

The message was sent.